Foreningens formål

angels pix normal

Angels4 Animals Rescue – Team Danmark

Foreningen blev stiftet i Danmark den 11 -1 2016, som en støtteforening for den rumænske forening Angels4 Animals Rescue i Timisoara, Rumænien.

Foreningens formål er igennem en målrettet indsats, at hjælpe de nødstedte gadedyr i Timisoara til et sundt og værdigt liv i trygge rammer. Og arbejde forebyggende ved at udbrede viden om dyrevelfærd, igennem undervisning og foredrag for børn, i eget godkendt domicil.

Dette vil ske via indsamling af midler til opbygning af et dyreinternat efter dansk standard, Animal Rescue & Care Center, på en byggegrund på 2 ha i Birda nær Timisoara, som er doneret til foreningen Angels4 Animals Rescue i Timisoara, som vi er støtteforening til.

Derfra vil man arbejde på at opsamle nødstedte gadedyr, og sørge for individuelle behandlingsforløb, hvorefter dyrene vil blive formidlet til gode kærlige hjem i Rumænien, Tyskland, Luxemburg og England.

Vi har bevidst fravalgt at formidle dyr til Danmark, da vi med vores kendskab til dyreværnsarbejdet i Danmark ved, at der her i forvejen er flere dyr til formidling end der er hjem til.

Man vil på dyreinternatet arbejde målrettet på, at nedbringe antallet af nødstedte gadedyr via neutraliseringer.

Vi har allerede nu et stort fokus på neutraliseringsprogrammer, da vi ser det som den eneste rigtige løsning for på sigt, at få kontrol med den kaotiske og uholdbare situation som de mange nødstedte gadedyr i Timisoara befinder sig i. I modsat fald er det simpelthen ikke muligt, at finde nok gode og kærlige hjem.

Genudsætter vi dyrene eller fodrer vi dem, har vi ifølge lovgivningen pligt til at holde dem væk fra gaden, hvor de ellers overlades de til en grusom skæbne, hvor de meget ofte bliver udsat for grov mishandling og ikke sjældent med en smertefuld død til følge.

Vi vil gøre vores absolut bedste for at skabe betingelser der gør, at dette stoppes!

Planen er, at der på dyreinternatet vil blive indrettet en dyreklinik, der udover at være til rådighed for de internerede dyr, også kan benyttes af publikum udefra, og derved skabe en indtægt til driften af internatet.

Desuden vil en dyrepension også være aktuel, som indtægtskilde til driften af internatet.

Carmen Stanescu, stifter og formand for Angels4 Animals Rescue i Timisoara vil endvidere gå målrettet ind i det forebyggende dyrevelfærdsarbejde.

Og er bevidst om værdien af den gensidige socialiseringsproces imellem dyr og børn, og er vidende om de videnskabelige beviser på hvor meget gavn børn har at omgås dyr.

Carmen vil derfor invitere børn og unge fra folkeskolen til rundvisning på internatet, hvor hun også vil sørge for undervisning i hvordan man skal tage vare på dyr.

Carmen har i mange år holdt foredrag om dyrevelfærd på TV og relevante markeder.

I indsamlingsperioden vil vi desuden løbende indsamle foder m.m. samt midler til transport, shelters til gadedyrene og indhegning af byggegrunden, samt til dyrlægeregninger, herunder til neutraliseringer.

 

Her kan du se en video af vores besøg i Timisoara, februar 2015 –  https://www.youtube.com/watch?v=ouIpOKkRFB8p

og marts 2016: https://www.youtube.com/watch?v=YIoz1ukqaJg